SEVÄRT

Binsjö kapell, Träkyrka från 1792
I Bingsjö uppfördes 1864 ett nytt rymligare kapell, sedan det gamla, med undantag av klockstapeln, rivits.
Det nya kapellet byggdes med virke dels från det gamla bönhuset och dels från en byggnad från Svabensverk. Två år senare byggdes tornet till.
Tack vare två genomgripande restaureringar, den ena år 1963 under ledning av Rättvikskonstnären Jerk Werkmäster har kapellet fått sitt nuvarande utseende.
Kyrkorummet får sin prägel och karaktär av det omålade trävirket i valv, väggar och tak.
På orgelläktaren allmogemålningar från 1841.
En utvändig restaurering skedde 1972 och en utvändig målning i vitt gjordes 1991.
Altaret är enkelt men accentueras av altaruppsatsen. I en gammal ram från moderkyrkan har Jerk Werkmäster målat en altartavla som föreställer "Jesu inridande i Jerusalem".
Altaruppsatsen kröns av Guds allseende öga omgivet av "det himmelska ljusets strålar".
Predikstolen inköpt från Vika 1795 är ett förnämligt arbete och tillverkad (1634).
Numera hålls gudstjänst två gånger per månad.
Kyrkan visas vid gudstjänst och efter överenskommelse med vaktmästare.
Vaktmästare Susanne Walters. Tfn: 0248-42 114.

Stiernhööksstenen Minnesstenen restes 1896 vid 300-årsminnet av Johan Olofsson Dalkarl sedemera Stiernhööks födelse.
Stiernhöök som har kallats "Den svenska lagfarenhetens fader", hade sitt föräldrahem (Hökbacken) på denna plats. Namnet Stiernhöök antog han vid adlandet och han valde att erinra om sitt föräldrahem.
Den svenska stormaktstidens främsta jurist, som adlades för sina insatser, föddes 1596 i den enkla Kaplagården på Hökbacken i Rättvik. Johan Stiernhöök dog 1675.
Hans levnad finns sedan 1970 skildrad i bild och text i gamla tingssalen, Stiernhöökssalen, i Rättviks kommunhus.
Stenen är belägen 1,5 km från Rättviks centrum, mellan kyrkan och järnvägen.
För mer information kontakta turistbyrån. Tfn: 0248-79 72 10

Gärdsjö Kulturlandskap
Vid informationsplatsen i Övre Gärdsjö, intill Ollas Olles gård, vattentornet och mejeriet, börjar en rad vandringsvägar som leder ut i ett välbevarat och ålderdomligt kulturlandskap.
Vägarna är av olika längd och besökaren kan vandra alltifrån en kort stund till en hel dag.
Längs vandringsvägarna finns informationsskyltar som på svenska, engelska och tyska berättar om det vackra landskapets natur och kulturhistoria.
Här möter du bl.a siljansbygdens odlingshistoria, en av landets äldsta timmerbyggnader, en ängslada från 1293-94, välbevarad by bebyggelse och en rik kalkflora.

Kartan "Kulturvandringar i Gärdsjö" fungerar som vägvisare på vandringen och dokumentation. Den finns att köpa för 20 kr på bl.a Turistbyrån, Antikhandeln vid bystugan i Gärdsjö och i Ingels Café.
För mer information kontakta turistbyrån. Tfn: 0248-79 72 10

Kyrkbåten Sörbyggarn I århundraden med anor ner i vikingatiden, har storbåtar med 8-12 årpar plöjt Siljans vågor.
Siljan var nämligen i äldre tider den stora farleden inom området och båtarna kom till användning för transporter av olika slag. Det har också rotts till det för hela Siljansbygden gemensamma tinget på Tingsnäs udde. Men det var färden till kyrkan som gav båten dess karakteristiska namn, "kyrkbåt". Den äldsta kyrkbåten på Siljan bär på stävnocken årtalet 1716. I Rättvik är den äldsta kända kyrkbåten "Aros". Den var i bruk fram till 1905.
År 1941 tog Rättviks Hembygdsförening initiativet till att beställa en "nygammal" kyrkbåt av båtbyggaren Anders Bondesson på Sollerön. Lagom till midsommaren 1941 blev "Rättvikarn" klar. Den båten fick snart flera efterföljare. År 1947 byggdes "Sturkôlla". Den båt som nu ligger här "Sörbyggarn" byggdes år 1950. Efter kyrkbesöket hände det allt som oftast att man började ro ikapp för att hävda den egna byn och den egna båten som den bästa. I modern tid ordnas numera årligen stora kyrkbåtstävlingar för båtar från hela Siljansområdet.
Första gången "Sörbyggarn" ställde upp i dessa tävlingar var år 1954. Av de nya storbåtarna på Rättviken används inte längre "Rättvikarn" och "Sörbyggarn".
För mer information kontakta turistbyrån, Tfn: 0248-79 72 10

Långbryggan 628 m lång och byggdes år 1895 som angöringsplats för ångaren "S/S Rättvik", som gick i trafik på Siljan 1895 till 1950-talet. Poeten Bo Bergman beskriver den som "nästan lika lång som evigheten". Från stranden till ångbåtskajen är den 628 m lång. Långbryggan nyinvigdes på nationaldagen den 6 juni 1992 efter en storrenovering. Allmänhet och företag erbjöds köpa bryggplankor (2938 st) med sitt namn ingraverat, för att finansiera en del av renoveringen.
Idag är Långbryggan är ett mycket populärt utflyktsmål för besökare och även tilläggsplats för M/S Gustaf Wasa.

Rättviks Kyrka Rättviks kyrka med anor från 1200-talet. Kyrkan är tillbyggd flera omgångar och nuvarande exteriör är från 1793. Korkåpa och träfigurer finns bevarade från medeltidskyrkan. Predikstolen är från 1600-talet och altaruppsatsen från 1700-talet. I tornet hänger Dalarnas äldsta klocktrio. Storklockan från 1593 är stämd i f (överton a), vikt 2000 kg. Mellanklockan från 1622 är stämd i g (överton diss), 1000 kg. Lillklockan från 1628 är stämd i aiss (överton e), vikt 600 kg. Vid kyrkan finns två områden med kyrkstallar. Tillsammans 87 stycken.
De flesta är från 17-1800-talet, några är ännu äldre, den äldsta är från 1470-talet.
Stallarna har använts till sockenbornas hästar vid gudtjänstbesök.
Nedanför kyrkan finns bryggorna där kyrkbåtarna än idag lägger till.
För mer information kontakta turistbyrån,
Tfn: 0248-79 72 10

Springkällan Springkällan vid Draggån är en naturlig springbrunn mitt i skogen. En prospektör borrade 1869 efter olja här vid åns strand. Någon olja fanns det inte, men väl vatten under tryck.
Sen dess sprutar vattnet året runt och vintertid fryser vattnet till vackra isformationer.
Springkällan är belägen 6 km N om Rättvik. Sväng till höger strax bortom travbanan.
För mer information kontakta turistbyrån, Tfn: 0248 797210

Styggforsen Styggforsens brusande vattenfall med en fallhöjd på 36 m, branta klippor och mörka, högresta granskog ger en trolsk och dramatisk stämning åt besöket. De unika geologiska bildningarna är ett resultat både av det stora meteoritnedsslaget och istidernas eroderande krafter. Förr fanns här många kvarnar i området (som mest 28 st skvaltkvarnar), något som en nyuppförd skvaltkvarn påminner om. Här har också funnits ett tegelbruk, man gjorde cement och även slipstenar under en begränsad tid. Bodas första kraftstation anlades här 1913.
Från parkeringen leder en 750 m lång gångstig runt i reservatet. Vid parkeringen till naturreservatet finns en informations- och kaffestuga. Öppet sommartid.
Visning. Tfn: 0248 40 530.
Belägen 20 km norr om Rättvik och 1 km väster om Boda Kyrka.
För mer information kontakta turistbyrån, Tfn:0248 79 72 10

Tolvåsstugan På toppen av Rättviks Slalombacke ligger Tolvåsstugan och där har man en underbar utsikt över hela Rättvik och Siljan. Efter du har njutit av utsikten, är det dags att prova de sex nedfarterna eller kanske halfpipen ifall du åker snowboard. Vid stugan startar även Tolvårsspåret, ett längdskidspår som går över Tolvåsberget. Tolvåsspåret håller mycket hög kvalité och här möts elitskidåkare, vasalöpare, motionsskidåkare och barnfamiljer för att kombinera längd- och alpin skidåkning. På sommaren kan man åka sommarrodelbanan.
För mer information kontakta Turistbyrån, Tfn: 0248-79 72 10