SILJAN

... är Dalarnas största och landets sjunde sötvattenssjö, med en yta av 290 kvadratkilometer. 36 km lång och 25 km bred.
Djupast är den sk Gravrännan utanför Tingsnäs udde som är 128 m djup. Rännan tros vara en uråldrig älvfåra. Höjden över havet ska ligga mellan 159.90 meter och högst 161.78 meter, och regleras med en damm i Marielund, Gagnef.