BADA I SILJAN

Långgrunda vatten med fin sandbotten. Små vikar eller långa stränder. Här finns badstränder för alla! Siljan är stor men barnvänlig och alla orter runt sjön har sina badplatser.