FISKA I SILJAN

Vattnet i Siljan är tämligen kallt, vilket har en praktisk betydelse för fisket. Laken trivs och en gammal ramsa talar om ”Hjälmare, gädda och Siljans laka” som de förnämsta av fiskarna. Annars är Siken med släktingar i olika format och namn sjöns karaktärsfisk. Idag finns endast ett fiskeläge kvar på Siljans strand, i Nusnäs där man ännu behärskar konsten att dra not efter lekande Sik. Eller Blikta som är en Siklöja.