NAMNET SILJAN

Några gissningar är att namnet kommer av det fornsvenska ”sil” som betyder lugnvatten, en annan att sjön en gång kallades ”Sylghir” vilket skulle betyda ”Sväljaren”. Texter hämtade ur ”Det sällsamma Dalarna” av Jan Gabrielsson samt ur Siljan Runt Året Runt 2002.