SJÖFART

Före järnvägens tid var Siljan en levande sjö, seglation var nödvändig. De tunga segelskutorna med malm och järn och kol dominerade till 1839 när ångbåtsepoken inleddes. Då sjösattes Siljans enda hjulångare, ”Prins August”. I hans kölvatten följde ytterligare 19 ångfartyg innan dieselmotorerna tog över. Ända fram till 1970 spelade bogserarna sina timmersläp över vattnen. Mellan 1884 och 1914 började turisttrafiken bli betydlig. Under dessa 30 år fanns nämligen ingen järnväg Insjön/Rättvik/Leksand. Båtarna blev då den felande länken mellan turistmetropolerna. Järnvägen bands ihop 1914, men ända in på femtitalet fortsatte Turistfartygen att trafikera Siljan. Idag är sjöfarten nästan helt ett fritidsnöje, och bara två av de gamla båtarna M/S Gustaf Wasa och S/S Engelbrekt går i trafik under sommarsäsongen.